Ali morajo neprofitne organizacije uporabljati W-9?

Če imate dobrodelno podjetje, eno največjih vprašanj verjetno vključuje W-9 za neprofitne zahteve, ki ga je vzpostavila notranja davčna služba. Davčna uprava že vrsto let od davkoplačevalcev zahteva, da izpolnijo posebne obrazce, ki določajo, kdo so, in vrsto odškodnine, ki so jo prejeli med letom. Ljudje, ki delajo v neprofitni organizaciji, bi običajno izpolnili obrazec W-2, da bi izpolnili zahteve IRS za plače, prejemke in druge prejete dohodke. Neodvisni izvajalci bi izpolnili obrazec 1099. Kljub dejstvu, da so dobrodelne organizacije oproščene davka, obstajajo okoliščine, v katerih morajo izpolniti W-9 za neprofitne organizacije.

Opredelitev statusa oproščenega davka za neprofitne organizacije

Oddelek 501 zakonika IRS opisuje zahteve za upravičenost neprofitne organizacije do statusa oproščene davka. Podjetja, ki obstajajo izključno z namenom dokončanja dobrodelnih del ali drugih namenov, kot je preprečevanje krutosti nad živalmi ali preselitev otrok beguncev pred tujimi vojnami v ZDA, lahko zaprosijo za status oproščene davka. Zaradi posebnih davčnih zakonov, ki jih je sprejel kongres, pa je tudi večina cerkva in verskih organizacij upravičena do statusa oproščene davka. Ta oprostitev bi veljala samo za dohodek, ki je neposredno povezan z verskimi storitvami, ki jih opravljajo cerkve. Za dohodek, ki izhaja iz storitve, ki ni povezana z versko dejavnostjo cerkve, bi veljala običajna davčna stopnja. Pomembno je vedeti, da posamezniki in partnerstva niso upravičeni do statusa oproščene davka.

Namen W-9 za neprofitni obrazec

Obrazec IRS W-9 je neprofitni obrazec, oproščen davka, ki je obvezen, čeprav za dobrodelne organizacije ne veljajo običajni davčni odtegljaji. Samozaposleni ali samostojni izvajalci najpogosteje izpolnijo ta dokument, ki je uradno naslovljen Zahtevek za identifikacijsko številko davčnika in potrdilo. Vsakič, ko izvajalec opravi storitev za podjetje, IRS od njega zahteva, da izpolni obrazec W-9. Podatki na obrazcu W-9 se uporabljajo na obrazcu 1099-MISC, ki dokumentira znesek denarja, plačan izvajalcu.

Okoliščine, ki zahtevajo obrazec W-9

Dobrodelne organizacije morajo izpolniti ta obrazec, oproščen davka, če so med letom opravljale storitve za drugo podjetje. Če na primer upravljate neprofitno organizacijo otroka begunca in ste svetovali agenciji, ki skrbi za posvojitev teh otrok, vam bo agencija za posvojitve poslala obrazec W-9, ki je oproščen davka, ki ga morate izpolniti.

Obrazec W-9 Zahteve

Zahteve obrazca W-9 vključujejo izpolnjevanje podatkov o pravnem imenu vaše dobrodelne organizacije, vnos davčno oproščene kode za vašo neprofitno organizacijo, ki bo v večini primerov 501 (c) (3), poslovni naslov vašega podjetja, in identifikacijsko številko davčnega zavezanca, pod katero poslujete. TIN je bistvenega pomena pri izpolnjevanju tega dokumenta, saj gre za devetmestno številko, ki jo je za davčne namene izdala davčna uprava. Ne pozabite tudi, da W-9 ni veljaven, dokler dokumenta ne podpišete in datirate. Podpis obrazca je potrditev davčne uprave, da status oproščene plačila davka vaše organizacije ne pomeni, da je treba zadržati.

Predložitev obrazca W-9

Ko izpolnite vse zahteve za W-9, ga morate predložiti podjetju, ki vam je poslalo dokument. V mnogih primerih lahko obrazec pošljete podjetju prosilcu po e-pošti. Pomembno je, da pridobite soglasje podjetja, ki potrebuje W-9, preden ga oddate v elektronski obliki, ker nekatera podjetja morda želijo, da ga pošljete po faksu ali prek poštne službe. Če W-9 pošiljate kot e-poštno prilogo, razmislite o šifriranju vsebine, da zagotovite čim večjo zaupnost in varnost.