Kako pomembna so mala podjetja za lokalna gospodarstva?

Pomen malega podjetja za lokalne skupnosti je čustveno zasnovan v kupovanju in prodaji s prijatelji in sosedi. Pomen malih podjetij na podeželju in v velikih mestih se kaže tudi v ekonomskih koristih lokalnega nakupovanja. V nekaterih mestih in vaseh je majhno podjetje edina vrsta, ki lahko preživi, ​​medtem ko služi manjšemu številu prebivalstva. V velikem mestu majhna podjetja pogosto ponujajo bolj raznolik inventar ali so specializirana za zagotavljanje edinstvenih ali prilagojenih izkušenj strank. Mala podjetja predstavljajo tudi nove zaposlitvene možnosti in so gradniki največjih korporacij ZDA.

Rastoča mala podjetja v ZDA

Majhno podjetje je opredeljeno kot podjetje (korporacija, družba z omejeno odgovornostjo ali lastništvo) s 500 zaposlenimi ali manj. Po podatkih ameriške uprave za mala podjetja (SBA) mala podjetja predstavljajo 99,9 odstotka vseh ameriških podjetij. Mala podjetja so leta 2015 ustvarila 1,9 milijona delovnih mest, pri čemer so nekatera najmanjša podjetja - tista z 20 zaposlenimi ali manj - z 1,1 milijona povečala več kot polovico delovnih mest. Od leta 2018 po ocenah SBA obstaja 30,2 milijona malih podjetij, ki zaposlujejo skupaj 58,9 milijona delavcev.

Zaposlovanje lokalnih delavcev

Mala podjetja prispevajo k lokalnim gospodarstvom tako, da prinašajo rast in inovacije skupnosti, v kateri ima podjetje sedež. Mala podjetja pomagajo spodbuditi gospodarsko rast tudi z zagotavljanjem zaposlitvenih možnosti ljudem, ki jih večje korporacije morda ne bodo zaposlile. Mala podjetja ponavadi privlačijo talente, ki izumljajo nove izdelke ali izvajajo nove rešitve za obstoječe ideje. Večja podjetja imajo pogosto koristi tudi od malih podjetij znotraj iste lokalne skupnosti, saj so številne velike korporacije odvisne od malih podjetij za dokončanje različnih poslovnih funkcij prek zunanjega izvajanja.

Prilagajanje spreminjajočim se podnebjem

Številna mala podjetja imajo tudi sposobnost, da se hitro odzovejo in prilagodijo spreminjajočim se gospodarskim podnebjem. To je posledica dejstva, da so majhna podjetja pogosto zelo usmerjena k strankam in razumejo potrebe skupnosti. Mnogi lokalni kupci so sredi gospodarske krize zvesti svojim najljubšim malim podjetjem. Ta zvestoba pomeni, da lahko mala podjetja pogosto ostanejo na površju v težkih časih, kar lahko dodatno okrepi lokalno gospodarstvo. Tudi mala podjetja kopičijo manj prihodkov kot večje korporacije, kar pomeni, da bodo v času gospodarske krize morda izgubila manj.

Prispevek k lokalni upravi z davki

Ko potrošniki podpirajo lokalna mala podjetja, v bistvu vračajo denar svoji lokalni skupnosti. Uspešno lokalno podjetje bo ustvarilo visoke prihodke, kar pomeni, da bo podjetje plačevalo višje davke, vključno z lokalnimi davki na lastnino. Ta denar se nato porabi za lokalno policijo in gasilce ter šole. Uspešno majhno podjetje lahko tudi izboljša vrednost nepremičnin v celotni skupnosti, izboljša lastništvo vsakega lastnika stanovanja in hkrati ustvari več davkov na nepremičnine za lokalne vlade.

Vpliv malega podjetja na rast lokalnega gospodarstva ima tudi obliko pobiranja prometnega davka. Lokalna podjetja zaračunavajo davek na promet glede na svojo lokacijo in so lahko hrbtenica posebnih davčnih okrožij, osredotočenih na unikatne projekte, kot so projekti razsvetljave in pločnikov za izboljšanje zgodovinskih nakupovalnih okolišev in privabljanje dodatnih kupcev.

Od malega podjetja do korporacije

Mala podjetja ne ostanejo vedno majhna. Velike korporacije, kot so Nike, Ben in Jerry's, so začele kot mala podjetja in postale pomembnejši akterji na nacionalnem in mednarodnem trgu. Številni vodilni v računalniški industriji so začeli kot "kosarji", ki so delali na ročno sestavljenih strojih iz svojih garaž. Microsoft in Amazon sta glavna primera, kako lahko ideja malega podjetja spremeni svet. Mala podjetja, ki prerastejo v velika podjetja, pogosto ostanejo v skupnosti, v kateri je bilo podjetje prvič ustanovljeno. Velika korporacija s sedežem v skupnosti lahko še naprej pomaga zaposlovati in spodbuja lokalno gospodarstvo ter ustvarja trg, ki daje prednost razvoju dodatnih malih podjetij.