Kakšna je razlika med vodstvenimi in nadzornimi izkušnjami?

Poslovne izkušnje so širok pojem, ki zajema vrsto tem. Vključuje lahko finančne, tržne, svetovalne ali tehnološke naloge v majhni zasebni korporaciji ali velikem korporacijskem konglomeratu. Vodstvene in nadzorniške izkušnje je mogoče natančneje opredeliti glede na pričakovanja za te vloge. Čeprav sta oba odgovorni funkciji, obstajajo dokončne razlike v obsegu dela.

Spretnosti odločanja

Menedžerji so bolj naklonjeni strateškim in taktičnim izkušnjam odločanja. Vodja je odgovoren za načrtovanje, organizacijo virov, vodenje ali vplivanje na posameznike ali skupine in nadzor procesov, da lahko dosežemo cilje. Menedžer je pogosto pozvan, da sprejme odločitve, ki lahko pomembno vplivajo na podjetje. Njegove izkušnje in strokovnost ga postavljajo v položaj zaupanja in zaupanja, zato se pričakuje, da so njegove odločitve pravilne in v najboljšem interesu podjetja. Nadzorniki so bolj vključeni v sprejemanje odločitev glede vsakodnevnega poslovanja, kot so najemanje zaposlenih, razporejanje, zavarovanje surovin in prilagajanje procesov na podlagi potrebnih korektivnih ukrepov.

Struktura organizacijskega poročanja

Supervizor nadzira delo drugih. Njegova naloga je razporediti delavce, organizirati potek dela, po potrebi podpirati zaposlene in zagotoviti varno in učinkovito izvajanje nalog. Nadrejeni bo vedno imel podrejene, ki mu bodo poročali, njihova uspešnost pa je v njegovi pristojnosti. Večina nadzornikov je opravila naloge, ki se pričakujejo od njihovih podrejenih. Vodja ima lahko ali pa tudi ne, da vsi zaposleni v njegovem oddelku poročajo neposredno njemu. Po mnenju vodje običajno sodeluje z nadzorniki ali koordinatorji, da bi zagotovil, da so ustrezno usposobljeni in imajo jasne cilje. Po navedbah univerze v Kaliforniji Berkeley upravitelji pogosteje nadzirajo projekt ali oddelek v nasprotju z ljudmi.

Notranji in zunanji fokus

Nadzorniške izkušnje so osredotočene znotraj, medtem ko so vodstvene izkušnje pogosto usmerjene navzven. Supervizorji upravljajo skupine zaposlenih v podjetju z usposabljanjem, mentorstvom, ocenjevanjem spretnosti in ocenjevanjem. Vloge upraviteljev pogosto zahtevajo ukvarjanje s projekti, ki vplivajo na odnos podjetja z zunanjimi prodajalci ali drugimi podjetji. Vodja svoje naloge opredeli na podlagi strateških načrtov in nalog podjetja, medtem ko so naloge nadzornika osredotočene na notranje poslovanje, ki bo doseglo te dolgoročne cilje.

Upravitelji nadzorujejo finance

Vodje imajo pogosto spodnjo odgovornost za svoje oddelke ali področja poslovanja. Po poročanju karierne spletne strani Indeed.com je upravljanje proračuna eno ključnih veščin, ki jih potrebujejo novi menedžerji. Če restavracija na primer ne ustvari pričakovanega dobička, bo upravnik lokala pozvan, naj izvede strategijo sledenja, da bo plačan za vso oskrbo s pijačo. Izvršni kuhar bo morda ponovno ponudil pogodbe za dobavitelje in preučil odpadke hrane in kraje zaposlenih. Vodja jedilnice bo preučil načine, kako najeti uslužbence, ki bodo prodajali predjedi, juhe in sladice.

Reševanje različnih problemov

V nekaterih pogledih lahko rečete, da nadzorniki upravljajo ljudi, medtem ko upravitelji upravljajo ljudi in procese. Vodje pogosto vodijo načrtovanje oddelkov, vključno z oblikovanjem proračunov in sledenjem stroškov. Menedžerji se od direktorjev razlikujejo po tem, da si direktorji ustvarjajo cilje in strategije, ki jih nato dajo voditeljem v izvajanje in nadzor.

Nadzorniki se ukvarjajo s kadrovskimi težavami, kot so konflikti med zaposlenimi in proizvodnimi težavami, kot so okvare opreme. Težave, s katerimi se sooča nadzornik, se lahko ponavljajo, saj se podobna vprašanja pojavljajo v njegovem oddelku. Vodstvene sposobnosti reševanja problemov se bodo bolj osredotočale na to, ali oddelek izpolnjuje svoje cilje ali ne.