Divizijska organizacijska struktura

Divizijska organizacijska struktura zaposlene deli na segmente, ki ustrezajo določenim izdelkom, storitvam ali trgom. Vsak oddelek ima določeno stopnjo avtonomije, skupaj s funkcionalnimi enotami, kot so oddelki za poslovanje, osebje, trženje ter raziskave in razvoj, namenjeni osredotočanju na določene trge in proizvodne linije. Ta organizacijska struktura je primerna za podjetja, ki upravljajo verige trgovin in podružnic znotraj države in na mednarodni ravni.

Odločanje

Divizijska struktura decentralizira odločanje, vzpostavlja jasne vzorce odgovornosti in krepi usklajevanje. Omogoča prenos pooblastila med enotami matične družbe in znotraj oddelkov. S tem se odpravijo birokratske ovire, ki so značilne za centralizirano organizacijsko hierarhijo. Divizijska organizacijska struktura poslovnim enotam omogoča prilagajanje poslovanja, oblikovanje strategij in prilagajanje specifikacij izdelkov glede na prevladujoče tržne pogoje na njihovih območjih pristojnosti. To je še posebej pomembno v nestabilnih tržnih okoljih, kjer bo morda potreben nujni odziv na spreminjajoče se tržne razmere.

Delovno okolje

Struktura ustvarja delovno okolje za sodelovanje na različnih področjih specializacije za izmenjavo idej in izboljšanje posameznih veščin. Specializacija in jasni opisi delovnih mest zaposlenim omogočajo, da optimizirajo svoje spretnosti in znanja glede na svoje linije izdelkov. Podporno delovno okolje daje zaposlenim priložnosti za večjo prepoznavnost in možnosti napredovanja. To povečuje uspešnost in splošno produktivnost poslovne organizacije.

Kultura

Divizijska struktura podjetjem z mednarodnimi podružnicami omogoča, da upoštevajo kulturne razlike pri upravljanju organizacij, izvajanju storitev in proizvodnih strategijah. Divizija je veliko lažje ustvariti prijazno večkulturno okolje, ki upošteva potrebe tako tujega kot lokalnega osebja. Poleg tega oddelki na mednarodnih lokacijah lahko odražajo kulturne vidike pri načrtovanju, trženju in distribuciji izdelkov, da se zagotovi, da so v koraku s pričakovanji lokalnega prebivalstva.

Rezervacije

Avtonomni status oddelkov lahko povzroči podvajanje funkcij in virov znotraj večje organizacije. To vpliva na ekonomijo obsega pri funkcijah oddelkov in prekomerno razteza splošne zmogljivosti podjetja v zvezi z viri. Segmentacija organizacije po proizvodnih linijah ustvarja meje med oddelki, kar bo verjetno privedlo do slabe koordinacije med enotami in ovira integracijo proizvodnih linij. Prenos pooblastila lahko pri matičnem subjektu izgubi nadzor nad upravljanjem in poslovanjem oddelkov.